Rusza trzecia edycja sportowego budżetu obywatelskiego w województwie. Aktywny Dolny Śląsk, to w tym roku milion złotych do rozdania wszystkim tym, którzy uzbierają co najmniej 50 podpisów pod swoim pomysłem.

To już III edycja Dolnośląskiego budżetu obywatelskiego. Po sukcesie dwóch poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony i obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz trzeci będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów będzie dysponował kwotą 200 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 20 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty. Do 15 marca będą trwać konsultacje społeczne, a po nich sprawdzone wnioski projektowe poddane zostaną głosowaniu.

Realizacja zwycięskich projektów Budżetu „ADŚ” rozpocznie się w czerwcu i potrwa do końca 2018 roku.
Do 1 kwietnia grupy nieformalne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego do Aktywnego Dolnego Śląska! Projekty można zgłaszać na stronie https://aktywny.dolnyslask.pl